U bent hier

Société Anonyme des Usines Ragheno

Usines Ragheno belga material ferroviario
Social Media: 

Willem RaghenoDe oprichting van de Usines Ragheno is nauw verbonden met de aanleg van de eerste Belgische spoorlijn. Deze liep vanaf Brussel tot Mechelen en trad in 1835 in bedrijf. Datzelde jaar richtte de Belgische staat een werkplaats op van spoorwegmateriaal. Die werkplaats heet in de volksmond "het Arsenaal" omdat het onderhoud van het spoorwegmaterieel er aanvankelijk werd verricht door werkkrachten uit een legerwerkplaats (arsenaal). Op 24 juli 1837 werd Peter Ragheno via het K.B. 403 hier aangesteld tot werktuigkundigingenieur. Peter (Petrus) Ragheno werd geboren te Scherpenheuvel op 20 november 1796 en huwde na zijn studies met Suzanne Heymans. Op 25 november 1836 verhuizen ze naar Mechelen. Ontegensprekelijk had deze verhuis te maken met de opening van de eerste werkplaatsen te Mechelen. In 1840 nam hij de leiding van het “Centrum voor spoorwegscholing”. Na bevorderd te zijn tot adjunct ir. 1e klas werd hij met het K.B. van 20 november 1847 benoemd tot politie-inspecteur bij de N.M.B.S. Hij overleed op 16 december 1871 in Mechelen.

Omdat de groei in de spoor-industrie op een bepaald moment niet meer bij te benen was, besloot het staatsspoorwegbedrijf een aantal opdrachten uit te besteden aan privé ondernemingen. Om en rond het arsenaal werden verschillende privé initiatieven opgestart. Op 16 november 1850 doet Peter Ragheno samen met zoon Willem, of Guillaume(16.04.1820 - 26.12.1867, Mechelen) een aanvraag om een werkhuis met smidse te bouwen aan de Colomastraat en neemt ontslag bij de spoorwegen. 

Etablissements Ragheno was een smederij voor de productie van (gietijzeren)spoorwegonderdelen. Het bedrijf groeide verder uit en leverde na verloop van tijd volledig afgewerkte rijtuigen en speciaal ontworpen wagons af aan de Belgische Spoorwegen. In 1899 werd de Etablissements Ragheno omgevormd tot de Naamloze Vennootschap van de Usines Ragheno. Het bedrijf specialiseerde zich in de productie van reizigers- en goederenspoorwegwagons, alsook trammen. Maar kort na de eeuwwisseling begonnen de bestellingen voor de Belgische markt te verminderen.

Ragheno spoorwegwagon 1923 - 3° klasse

Er moest dus worden uitgekeken naar andere afzetmarkten en andere producten. Ragheno bouwde voor de Nederlandse tot en met Chineese markt spoorrijtuigen. Verschillende wagons werden geëxporteerd naar Brazilië. Hiervan getuigen de foto's die verschenen in de publicatie "Catálogo 100 anos (1851-1951) Usines Ragheno". 

Usines Ragheno 1851-1951

Usines RaghenoIn 1920 verhuisde het bedrijf naar een nieuw complex in de Motstraat, gelegen nabij het station van Mechelen. Eind de jaren 1960 werden de werkzaamheden gestopt.

Bij zijn dood in 1867 liet Willem Ragheno aan de stad een geldsom uit zijn nalatenschap. De intrest moest dienen voor de opleiding van arbeiderskinderen. In 1872 werd een plein naar hem genoemd. Vandaag verwijzen de namen Park Ragheno NV (Beherman Auto) en het Ragheno Business Park naar het roemruchte verleden van vader en zoon Ragheno.

Bronnen: