U bent hier

Milde, Jeanne Louise (1900 - 1997)

Milde Jeanne
Social Media: 

In België

Milde Jean Louise

Jeanne Louise Milde is de dochter van Josse Milde en Mathilde Cammaerts Milde. Ze werd in Brussel geboren op 15 juli 1900. Ze studeerde tegen de wens van haar ouders beeldhouwkunst waar ze op 24 september 1918 als enige vrouw werd toegelaten. In die tijd dienden meisjes toegepaste kunsten zoals weven en borduren te volgen, niet de schone kunsten zoals schilderen en beeldhouwen. Toch hield Jeanne stand en kreeg aan de Academie van Schone Kunsten in Brussel een gedegen academische vorming met oog voor de recente veranderingen in de kunst, zoals de Art déco. Ze was deelgenote van de grote culturele revolutie die gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw in Europa plaatsgreep. Alhoewel ze zelf niet rechtstreeks geliëerd was aan één bepaalde kunststroming, onderging zij de grote veranderingen op het gebied van kunsten, cultuur en samenleving. 

Haar werk werd al tijdens haar opleiding opgemerkt en ze ontving twee prijzen van de Belgische regering: de Godecharle in 1926 en het jaar erop de prijs om naar Rome te reizen. Vanwege de moeilijke politieke situatie tussen België en Italië werd deze prijs omgezet in een reis naar Parijs alwaar ze participeerde in verschillende belangrijke tentoonstellingen waaronder Le Salon de La Societé Française de Beaux-Arts.

In Brazilië

In 1929 verhuisde ze naar Belo Horizonte (Brazilië) waar ze aan de nieuwopgerichte Normaalschool kunstvakken ging doceren. Dit kaderde binnen een groot programma van onderwijsvernieuwing van Francisco Campos, Minister van Binnenlandse Zaken van de staat Minas Gerais, die op zoek was naar Europese docenten. Bij een rondreis in Brussel en bezoek aan de Academie van Schone Kunsten werd de naam van Milde vermeld. In die tijd genoot de pedagogische metode ontwikkeld door de Belgische arts Ovide Decroly wereldwijd groot aanzien. Decroly bestudeerde de biologische en psychologische ontwikkeling van kinderen en stelde dat de interesse van het kind de basis van zijn leerproces vormt. Deze interesse wordt versterkt door observatie, associatie, creatie en expressie. Vandaar het belang van plastische vorming.

Milde was verbonden aan de "vervolmakingsafdeling" waar ze toekomstige leerkrachten de disciplines van schilderen, tekenen en boetseren onderwees. In de stad Belo Horizonte beïnvloedde ze als kunstenares en als vrouw het artistieke leven van de jaren 20 - 50 van de XX-eeuw. Ze ontwierp twee bas-relief voor de hoofdingang van de Normaalschool, alsook beeldhouwwerken voor parken, pleinen, kerkhoven en particuliere tuinen. Haar werk werd in verschillende exposities tentoongesteld.

Haar naam komt voor in een gedicht van de Braziliaanse poet Carlos Drummond de Andrade - geboren in Minas Gerais - met de titel « De meisjes van de normaalschool » : 

Que vêm fazer essas jovens?

Vêm descobrir coisas

De Decroly  , Claparède

Novidades pedagógicas 

Segredos de arte e de técnica

Revelados por Hélène Antipoff,

Madame Artus, Mademoiselle Milde,

Mais quem?

A escola novidadeira

Dita de Aperfeiçoamento

Wat komen die jongeren hier doen?

Ze komen dingen ontdekken

Decroly°, Claparède

De onderwijsvernieuwingen

De geheimen van kunst en technologie

Geopenbaard door Hélène Antipoff,

Mevr. Artus, Mevr. Milde,

En wie nog?

De creatieve school

Zogenaamd Vervolmaking

 

° Ovide Decroly, Belgische arts en pedagoog

Ze was de eerste vrouwelijke professionele kunstenares die zich in Belo Horizonte vestigde en opende ruimte voor een groeiende vrouwelijke aanwezigheid in de kunstwereld. Haar werk wordt gedomineerd door de spanning tussen het klassieke en het moderne. Ze onderging de invloeden van het Simbolisme, Art Déco, Art Nouveau en Expressionisme.

assinatura MildeMaar haar kunstwerken bleven gebaseerd op de klassieke idealen, ze waren figuratief en gebaseerd op diepgravende studie en toewijding.

Ze overleed in 1997 in Belo Horizonte.

Bronnen: