U bent hier

Plafondstructuur van het Museum van de Mijnen en Metalen Gerdau (Belo Horizonte)

Location: 
Praça da Liberdade, Belo Horizonte - Minas Gerais
Belo Horizonte Antiga Secretaria da Educação
Datum inhuldiging: 
zondag, 12 december, 1897
Beschermd: 
sim

Het gebouw waar nu het Museum van de Mijnen en Metalen Gerdau gehuisvest is, ook bekend als het Roze Gebouw, werd tezelfdertijd als de nieuwe hoofdstad van Minas Gerais en het Plein van de Vrijheid op 12 dezember 1897 ingehuldigd. Het was ontworpen om het Ministerie van Binnenlandse Zaken te huisvesten. Vanaf 1930 tot in de jaren 1990 deed het dienst als Ministerie van Onderwijs. Met de verhuis van de ministeries van de Staat Minas Gerais naar de nieuwe administratieve stad, kreeg het gebouw een nieuwe bestemming als museum.

Het werd ontworpen door de ingenieur José de Magalhães in de eclectische stijl - waaraan alle openbare gebouwen van de nieuwe stad moesten voldoen - en heeft neoklassieke elementen uit het Tweede Franse Imperium. Het meet ruim 6.000 m2 en maakt deel uit van het architectonische geheel van het Plein van de Vrijheid en is sedert 1977  beschermd door het Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA).

BHSecretariaEducação_plafond

ACFAdeBruges_Plafond

Onderzoek in het Stadsarchief van Belo Horizonte bracht aan het licht dat de rijk versierde plafondstructuur van inkomhal van Belgische oorsprong is. Bewijs vormt de factuur, gedateerd op 15 oktober 1896, van het bedrijf "Société Anonyme des Ateliers de Constructions, Forges e Aciéries de Bruges" gericht aan de "Comissão de Construção da Nova Capital de Belo Horizonte" met als omschrijving "Un plafond pour le Salon de la Secretaria de l'Interieur" ter waarde van 23.075 frank".

De factuur bevindt zich in het archiefdossier AI.01.02.02.145 - met titel "Coberturas e tetos do Palácio Presidencial e para as Secretarias do Interior, da Agricultura e das Finanças. Bruges (Bélgica) e Rio de Janeiro 1896.10.15 - 1897.07.27". 

ACFAdeBruges_Plafond Montagem em Bruges

Het Stadsarchief van Brugge bezorgde ons een niet-gedateerde foto van de montage van "Poutres système "Joly" pour le Plafond du Salon pour le Ministère de l'Interieur à Bello-Horzionte" in de "SA des Ateliers de Constructions, Forges e Aciéries de Bruges". De balken zichtbaar op de foto lijken sterk op deze aanwezig in het huidige museum Gerdau en ook het onderschrift op de foto wijst in deze richting. Ze volgen dezelfde stijl als de metalen trapstructuren die de "Société Anonyme" wellicht bestelde bij "Eisenwerk Joly" in Wittenberg (Duitsland). 

Moeten we hieruit concluderen dat deze balken ook uit Duitsland komen en in Brugge voorlopig gemonteerd werden alvorens ze getransporteerd werden naar Brazilië?  Maar hoe moeten we dan verklaren dat de factuur in Belgische frank is opgesteld, in tegenstelling tot deze voor de trappen waarbij de Duitse mark gebruikt wordt. Helaas bezitten we niet over documenten die de relatie tussen de "Société Anonyme" en de "Eisenwerk Joly" illustreren. Het feit dat de "Société Anonyme" het resultaat is van een fusie tussen twee Brugse bedrijven, de ijzergieterij De Jaegher en de ijzergieterij Feldhaus, deze laatste van Duitse oorsprong, kan mogelijks licht in de zaak brengen.

Onderzoek en foto's: Marc Storms, juli 2015